TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE – DubCamp România 2022

 1. Informații generale

Pe toată durata utilizării lor în acest document, termenii definiți au înțelesul convenit în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în acest document:

Bilet: un certificat emis sub orice formă (pe suport de hârtie sau electronic) care atestă dreptul la o brățară în cadrul Festivalului organizat de DubCamp România; Biletele sunt fie nenominale, fie nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea biletelor, cumpărătorii sunt de acord să respecte prezentele Condiții Generale, procedurile de înregistrare a biletelor achiziționate, regulile de înregistrare și acces la Festival și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care le sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziționarea biletelor/ brățărilor/invitațiilor în alte zone decât cele autorizate de către Organizatorul Festivalului este interzisă și are drept consecință restricționarea accesului la Festivalul respectiv.

 

Brățară: un certificat aplicat de DubCamp România la validarea unui Bilet care oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și care – cu condiția să fie garantat în conformitate cu Secțiunea 3.1 de mai jos – certifică în mod exclusiv faptul că deținătorul său are dreptul de a vizita acel Festival; și la metoda specială de plată în cadrul Festivalului.

 

Cumpărător de bilete: persoana care cumpără un bilet la Festival.

 

Durata festivalului: durata oricărui festival care va corespunde perioadei de timp dintre începutul și sfârșitul festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității Biletelor la acel Festival, care autorizează prima intrare la acel Festival. Sfârșitul unui Festival va corespunde cu sfârșitul valabilității Biletului care autorizează cea mai lungă ședere la acel Festival. DubCamp România își rezervă dreptul de a organiza programe sau de a efectua Servicii pe toată Durata Festivalului.

 

Festival: orice festival organizat și pus în scenă de DubCamp România, compus din toate programele artistice ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și din alte Servicii gratuite sau cu plată furnizate de DubCamp România pe o anumită perioadă de timp, într-o anumită zonă.

 

Organizator/ DubCamp România – Asociația Culturală Figura Kollective, un ONG românesc, cu sediul în mun.Timișoara, str. Profesor Doctor Valeriu Alaci, nr.16, parter, ap.3, jud.Timiș, România, în colaborare cu alți parteneri contractuali.

 

Partener contractual: un operator economic sau o altă persoană fizică/juridică care desfășoară activități comerciale independente în cadrul unui anumit Festival, doar în baza unei relații contractuale sau a unui acord scris cu DubCamp România.

 

Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați sau Participanți neautorizați.

 

Participanți Autorizați: Cumpărătorul de bilete și Vizitatorul, identificați în general prin brățări.

 

Participant neautorizat: o persoană care participă la un anumit festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o brățară în schimbul unui bilet obținut ilegal sau o terță parte care participă la un anumit festival cu o astfel de brățară.

 

Produs: bunurile și drepturile bănești care pot fi achiziționate de la DubCamp România sau de la alți Parteneri Contractuali în cadrul sau în legătură cu Festivalul, precum și orice vouchere sau mijloace similare care pot fi oferite în schimbul acestora.

 

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de DubCamp Romania sau de partenerii contractuali în cadrul sau în legătură cu Festivalul, fie că este gratuit sau plătit.

 

Website: site-ul DubCamp România, respectiv www.dubcamp.ro/.

 

TCG – Acești Termeni și Condiții Generale care guvernează desfășurarea oricărui Festival, disponibile atât pe Website (așa cum a fost definit mai sus), cât și pe toate Intrările în Zona Festivalului.

 

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât DubCamp România, Vizitatori sau Cumpărători de Bilete.

 

Vizitator: o persoană fizică care are dreptul de a intra și de a participa la un anumit Festival.

 

Zona Festivalului: oricare dintre locurile desemnate în care are loc Festivalul, respectiv: La Plaja Nouă, Strada principală, Utvin 307382, Timișoara.

 

 1. Raport juridic

Prezentele TCG se vor aplica:

 • Participarea vizitatorilor sau cumpărătorilor de bilete la oricare dintre festivaluri;
 • Participanților neautorizați.

 

Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile stabilite între DubCamp România și Participanții la Festival cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicația TCG contribuind la garantarea siguranței și confortului tuturor.

 

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile de respectare a TCG de către Organizator.

 

Acceptarea acestor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și DubCamp România.

 

Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților acesteia, organizatorilor sau autorităților în cazul în care observă orice nereguli.

 

Aceste TCG sunt valabile pe termen nelimitat. Participanții sunt de acord că DubCamp România are dreptul de a modifica unilateral aceste TCG fără a le anunța în prealabil. În cazul în care TCG se modifică, aceste modificări vor intra în vigoare imediat după ce vor fi publicate pe Site. DubCamp România precizează că TCG pot fi modificate după achiziționarea biletului, chiar și chiar înainte de Festival. DubCamp România recomandă Participanților să monitorizeze modificările aduse acestor TCG.

Cumpărătorul de bilete este de acord, prin cumpărarea biletului, posesorul de bilete – altul decât cumpărătorul de bilete – este de acord prin obținerea legală a biletului, iar vizitatorul – dacă nu este deja posesor de bilet – este de acord prin primirea brățării să se supună acestor TCG. Cumpărătorul biletului – și, în cazul unui transfer ulterior, cedentul ulterior – va fi obligat să informeze Vizitatorul în mod corespunzător atunci când biletul este transferat și va fi răspunzător pentru orice prejudiciu care rezultă din omisiunea unei astfel de notificări.

 

Participanții neautorizați nu vor avea niciun drept în relația cu DubCamp România, întrucât DubCamp România nu intră în relații contractuale cu aceștia și nu își asumă nicio obligație față de ei.

 

 1. Participarea la festival

 

3.1. Bilete și brățări

 

Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și în condițiile specificate de organizator în prezentul regulament. Prin achiziționarea unui Bilet valabil, fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile pe durata acestuia.

 

Participarea la Festival este permisă prin utilizarea unuia dintre următoarele tipuri de Bilete:

 

 • Abonamente de acces general – acordă Participantului Autorizat acces la Festival pe toată durata Festivalului începând din prima zi, la ora 12:00 și până la sfârșitul Festivalului (duminică la ora 21:00);

 

 • Camping Upgrade – acordă Participantului Autorizat acces la Zona de Camping pe întreaga durată a Festivalului începând din prima zi, la ora 12:00 P.M. și până la sfârșitul Festivalului (duminică la ora 21:00 PM). Zona de Camping nu este accesibilă celor care nu pot prezenta o brățară corespunzătoare;

 

 • Campervan Upgrade – acordă Participantului Autorizat acces la Zona Campervan pe întreaga durată a Festivalului, începând cu prima zi, la ora 12:00 și până la sfârșitul Festivalului (duminică la ora 21:00). Zona Campervan nu este accesibilă celor care nu pot prezenta o brățară corespunzătoare;

 

 • Bilete pentru o zi – acordă Participantului Autorizat acces la toate scenele Festivalului pentru ziua respectivă, începând cu ora 09:00 AM până a doua zi la ora 06:00 AM, oră la care biletul își încetează valabilitatea, iar Participantului nu i se mai permite accesul la Festival.

 

Important! Participanții care dețin abonamente de o zi se pot înregistra numai în ziua pentru care au cumpărat biletul. Aceștia nu vor putea face check-in în niciun moment înainte de această dată.

 

Biletele General Access Pass pot fi combinate cu orice tip de Upgrade – Camping sau Campervan. Biletele Upgrade – Camping sau Campervan sunt valabile numai în combinație cu un permis de acces general sau o invitație.

Participarea la Festival se face și prin utilizarea unuia dintre următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

 

 • Invitații Standard – acordă Participantului Autorizat acces la Festival pe toată durata Festivalului începând cu prima zi, la ora 12:00 și până la sfârșitul Festivalului (duminică la ora 21:00);

 

 • Acces Birthday Bash – la prezentarea unui act de identitate valabil la punctele de check-in, persoanele născute pe 24 sau 25 iunie primesc din partea organizatorului un abonament de acces general gratuit.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât înainte, cât și pe întreaga durată a evenimentului DubCamp România Festival. De asemenea, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul concertelor, atât înainte, cât și pe toată durata evenimentului. Biletele achiziționate pentru participarea la o zi întreagă a evenimentului, precum și abonamentele oferă cumpărătorilor acces la perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol sau artist. Fiecare locație din perimetrul festivalului are o capacitate autorizată, iar accesul poate fi restricționat temporar pentru a respecta normele de siguranță în vigoare.

 

Este responsabilitatea cumpărătorului de bilete să nu posteze fotografii pe internet cu biletele/abonamentele achiziționate. Biletele/abonamentele permit accesul la festival unei singure persoane.

 

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea de invitații, precum și (re)vânzarea de bilete și/sau abonamente peste prețul inițial al acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza căile legale pentru a-i sancționa pe cei care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități și de a anula biletele / abonamentele respective.

 

Îi încurajăm pe cei care intră în Zona Festivalului folosind o invitație să doneze o sumă de bani (în locurile și cazurile care vor fi comunicate în acest sens), care va fi folosită în scopuri caritabile.

 

Biletele nu sunt vândute direct de către DubCamp România, iar plata acestora nu este procesată direct de către DubCamp România. Biletul care autorizează participarea la Festivalul respectiv este vândut Cumpărătorului de entertix.ro sau de alți Parteneri Contractuali (așa cum acest drept este cedat de DubCamp România). Toate plățile sunt efectuate prin intermediul Partenerilor Contractuali. Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin intermediul rețelelor acestor Parteneri Contractuali.

 

Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile achiziționării Biletelor online sau fizice vor fi furnizate de către Partenerii noștri contractuali în momentul achiziționării bunului, Parteneri care vând Bilete în locații fixe, pe interfețele de achiziționare online a Biletelor sau la punctele de vânzare.

 

Cumpărătorul/consumatorul va primi informații de la Partenerii Contractuali în special cu privire la următoarele aspecte: taxele și tarifele aplicate la prețul stabilit de DubCamp România, plata și modalitățile de plată, facturarea, prelucrarea datelor și rambursarea. Prețul final plătit de cumpărător va fi format din prețul de bază al biletului și va include taxele de administrare și procesare, taxa de timbru de Cruce Roșie, taxa de timbru pentru monumente istorice, taxe pentru organismele de gestiune colectivă. DubCamp România nu își asumă nicio răspundere pentru taxele de administrare și procesare care pot varia în funcție de Partenerii contractuali de la care consumatorul/cumpărătorul achiziționează bunul. DubCamp România nu răspunde pentru serviciile suplimentare prestate de Partenerii contractuali, cum ar fi rambursarea biletului, la cererea consumatorului/cumpărătorului, în cazul neprezentării acestuia la eveniment sau orice alte servicii.

 

Biletele achiziționate pot fi returnate partenerilor contractuali de la care au fost cumpărate, în conformitate cu termenii și condițiile acestor entități.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi necesară o notificare prealabilă.

 

Pentru a avea acces în Zona Festivalului, posesorul unui Bilet de acces valabil are obligația de a face check-in pentru Biletul achiziționat la punctele desemnate la intrarea în Festival.

 

Check-in-ul se poate face gratuit la fața locului, la intrarea în zona festivalului, prin intermediul unui Partener Contractant care folosește infrastructura și personalul propriu; sau realizat de voluntari contractați de un ONG în parteneriat cu DubCamp România), după cum urmează:

 

 • Check-in la fața locului realizat la punctele de validare a biletelor:

 

 • De la 23.06.2022, ora 12:00 PM până la 26.06.2022, ora 01:00

 

 • Check-in-ul la fața locului presupune –

 

 • o scanare rapidă a unui document de identitate al titularului de bilet, prezentat în original. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul la festival persoanelor care prezintă copii ale actului de identitate, fotografii ale acestuia sau orice altă formă decât originalul; scanarea se face parțial, fără a reține date care nu sunt necesare pentru acces în condiții corespunzătoare (de exemplu, codul personal de identificare nu va fi scanat);

 

Fiecare deținător de bilet valabil care a efectuat check-in-ul va primi o brățară (colorată în funcție de tipul de bilet și de vârsta participantului).

 

După schimbul biletului cu o brățară, brățara va conferi aceleași drepturi și obligații ca și cele conferite de bilet.

 

DubCamp România va înregistra și va conecta Brățara Vizitatorului în timpul Procedurii de Intrare.

 

Brățările sunt netransferabile.

 

Vizitatorii sunt obligați să poarte brățările la încheietura mâinii pe toată durata de valabilitate a acestora sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, într-un alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi îndepărtată fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și în întregul perimetru al Festivalului, pe toată durata acestuia.

 

Vizitatorul este pe deplin responsabil pentru orice deteriorare sau pierdere a brățării.

 

Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele care au un diametru mai mare decât încheietura mâinii purtătorului sau care au fost afectate în vreun fel NU sunt valabile. DubCamp România nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute. Participanții cu brățări deteriorate își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși din aceasta. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, Participantul este obligat să achiziționeze un nou Bilet pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în Zona Festivalului. În cazul în care se dovedește că brățara a fost deteriorată în mod fraudulos, Participantul este obligat să cumpere un Bilet pentru o zi, indiferent dacă dorește sau nu să rămână în Zona Festivalului.

 

În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, Posesorul de Bilet este suspectat de obținerea ilegală a Biletului, DubCamp România își rezervă în mod expres dreptul de a solicita Posesorului de Bilet să prezinte documente și/sau certificate care să verifice dobândirea sau cumpărarea legală a Biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valabile și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de achiziție și de a refuza accesul în Zona Festivalului.

 

Reîncărcare și rambursare

 

Reîncărcare

Top Up este acțiunea prin care participantul schimbă moneda în jetoane, care vor fi metoda exclusivă de plată în timpul festivalului.

 

Un token este o monedă personalizată oferită de DubCamp România pentru plățile ce vor fi procesate în timpul festivalului.

 

Schimbul de bani pentru jetoane poate fi procesat la ghișeuil desemnat în zona festivalului.

DubCamp România își rezervă dreptul de a stabili valoarea jetoanelor.

 

RAMBURSARE

Rambursarea este acțiunea prin care un participant la festival își poate recupera banii prin schimbarea jetoanelor, în condițiile detaliate în prezentul regulament.

 

Sumele neutilizate în jetoane pot fi schimbate în bani prin procesul numit REFUND, dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de Festival.

 

Rambursarea se poate realiza doar în locație, până la finalul Festivalului.

 

Sumele pot fi returnate la oricare dintre punctele de reîncărcare din interiorul zonei de festival, în orice moment în timpul festivalului, dar nu mai târziu de 26 iunie 2022, ora 17:00.

 

Suma returnată reprezintă întreaga sumă rămasă în jetoane.

 

Pentru a-și primi Rambursarea, festivalierul trebuie să predea jetoanele și să se asigure că acestea nu au nicio urmă de compromitere (cu excepția cazurilor agreate de Festival și prezentate în acest Regulament).

 

Toate rambursările sunt procesate în numerar.

 

În cazul în care participantul la festival nu a reușit să retragă sumele rămase necheltuite în jetoane, aceste sume devin proprietatea Festivalului.

 

3.2. Reguli generale de acces la festival

Intrarea în Festival este posibilă doar în locurile și la orele desemnate, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

 

Accesul în zona Festivalului se face numai prin intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și regulilor de înregistrare și acces prevăzute de prezentele CGV.

 

Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul de Bilet achiziționat.

 

Participanții trebuie să aibă asupra lor, pe lângă Bilet, și documentele de identitate.

 

La cererea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organisme sau autorități competente, Participantul este obligat să prezinte documentele de acces și documentele de identitate.

 

În fiecare zonă de acces, participantul recunoaște și acceptă prezentele CGC, care vor fi afișate în mod vizibil în aceste zone, pe lângă alte mijloace de a le face publice, cum ar fi prin intermediul site-ului web.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, DubCamp România își rezervă dreptul de a restricționa tipul de obiecte și dispozitive care pot fi aduse în interiorul zonei Festivalului.

 

Prin urmare, este interzisă intrarea în zona Festivalului cu următoarele obiecte:

 

⊗ Substanțe interzise, droguriMedicamente;

⊗ Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant);

⊗ Produse cosmetice, în măsura în care conțin lichide inflamabile;

⊗ Rucsacuri sau rucsacuri mai mari de 29cm x 21cm x 12cm;

⊗ Sticle pentru copii;

⊗ Cutii cu băuturi;

⊗ Conserve;

⊗ Petarde;

⊗ Lasere;

⊗ Spray-uri;

⊗ Bannere susținute de bețe;

⊗ Scaune;

⊗ Cuțite, arme, obiecte contondente;

⊗ Lanțuri;

⊗ articole pirotehnice;

⊗ Alimente sau băuturi;

⊗ Animale;

⊗ Umbrele (în caz de ploaie, se recomandă utilizarea pelerinelor de ploaie);

⊗ Materiale inflamabile sau explozive;

⊗ Orice tip de obiect care poate dăuna altor Participanți.

 

Accesul va fi permis cu:

 • aparate foto compacte;
 • aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;
 • aparate foto semiprofesionale;

brichete;

 • camere GoPro;
 • bețe de selfie (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
 • Baterii externe.
 • Medicamente;
 • Insulină;
 • Picături – uz medicinal;
 • Spray inhalator pentru astm.

 

Orice astfel de produse sunt permise numai dacă sunt însoțite de o scrisoare medicală sau de orice alt document de înlocuire și în cel mult o doză zilnică.

 

Datorită regulilor foarte stricte privind articolele interzise, responsabilii cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor căuta amănunțit fiecare Participant, iar orice articol interzis descoperit în urma verificărilor va fi oprit la poartă, fără ca Organizatorul să își asume vreo responsabilitate pentru acesta.

 

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista obiectelor neautorizate și să nu dețină astfel de obiecte în timpul festivalului.

 

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care pot fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 de ore de la încheierea festivalului. Organizatorul are posibilitatea, dar nu și obligația, de a fotografia obiectele pierdute și de a le afișa pe rețelele de socializare, după caz, în măsura în care nu încalcă normele legale privind protecția datelor cu caracter personal. După încheierea Festivalului, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților lor (exemplu: cartea de identitate, certificatul de naștere etc. în atenția Poliției Municipale, cardurile bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără un emitent identificabil, indiferent de valoarea lor, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura posibilităților, în funcție de natura lor.

 

Organizatorul nu este răspunzător pentru bunurile participanților sau pentru orice posibile daune cauzate.

 

Este interzisă intrarea cu mașina, rolele, skateboard-urile, bicicletele, hoverboard-urile și alte dispozitive similare în zonele de festival.

Pentru comoditatea Participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a opri temporar accesul acestora în anumite zone, dacă consideră că zonele respective au atins capacitatea maximă autorizată.

 

3.3. Minori și persoane cu dizabilități

Minorii vor primi brățări de culori diferite, care nu le vor permite să cumpere băuturi alcoolice sau țigări.

 

Minorilor le este interzis să consume alcool, să fumeze țigări și să folosească droguri.

 

Minorii cu vârsta sub 14 ani au acces liber la Festival. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația de a prezenta documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține fotografia minorului) care să ateste vârsta acestuia.

 

Accesul minorilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani se va face prin achiziționarea unui bilet valabil și numai în compania unui părinte/tutore. Un părinte / tutore poate însoți maximum 3 minori cu vârsta sub 14 ani. Minorul are obligația de a prezenta un act de identitate în original (organizatorul își rezervă dreptul de a împiedica participarea minorilor care prezintă copii ale actului de identitate / fotografii ale actului de identitate / sau orice alt duplicat al acestuia).

 

Un adult este obligat să își asume răspunderea pentru minor și are obligația de a completa și semna Anexa 1 – ” Consimțământul Parental ” (disponibil pe Site – Consimțământul Parental), fără de care minorul nu va putea intra în Zona Festivalului, fie că este sau nu însoțit de un însoțitor. Persoana responsabilă va furniza datele de contact unde poate fi contactată în caz de urgență în declarația de angajament.

 

Din cauza zgomotului foarte puternic produs de Festival, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani în apropierea Dub Arena și Jungle Stage. Minorii cu vârsta sub 4 ani trebuie să poarte căști cu anulare a zgomotului.

 

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, acestea beneficiază de următoarele facilități:

 

 • Copiii cu dizabilități, precum și persoana însoțitoare, beneficiază de acces gratuit în cadrul Festivalului;

 

 • Adulții cu dizabilități grave sau accentuate, precum și persoana însoțitoare beneficiază de beneficiază de acces gratuit la Festival, după cum urmează:

 

– Persoanele cu dizabilități severe (gradul 1), precum și însoțitorul beneficiază de acces gratuit la festival;

 

– Persoanele cu dizabilități accentuate (gradul 2) beneficiază de gratuitate de acces gratuit la Festival, în limita locurilor disponibile.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili ziua efectivă în care se va acorda accesul gratuit.

 

Pentru a beneficia de gratuitate, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită o cerere care să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a cărții de identitate la adresa imgoing@dubcamp.ro. Pe baza acestui certificat, numele și adresele persoanelor în cauză vor fi reținute, iar datele acestora vor fi șterse în cel mult 72 de ore de la încheierea duratei Festivalului.

 

Toate cererile trebuie trimise până la data de 22.06.2022.

 

Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza documentului de identitate și a confirmării primite prin e-mail după ce cererea a fost evaluată de către organizator.

 

Cererile incomplete și cererile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.

 

Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap sunt obligați să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un document de identitate valabil și Certificatul de încadrare în grad de handicap.

 

Însoțitorul are dreptul la acces gratuit la festival numai dacă dovedește, prin orice fel de document justificativ, că se ocupă de îngrijirea și protecția persoanei cu handicap pe care o însoțește.

 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că pentru persoanele cu probleme locomotorii care folosesc un scaun cu rotile pentru deplasare, că unele zone ale Festivalului nu oferă acces pentru scaune cu rotile.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili numărul de persoane cu dizabilități care vor beneficia de avantajele prevăzute în acest articol, din numărul total de persoane care depun cerere, în funcție de numărul total de participanți și de capacitatea festivalului. Posibilitatea de a limita numărul de persoane cu dizabilități care vor obține beneficiile prevăzute de prezentul articol, din numărul total de persoane care vor depune cereri, nu poate fi limitată de organizator, care are dreptul de a stabili numărul acestora în orice moment (în funcție de cele menționate mai sus).

 

3.4. Comportamentul în timpul festivalului

În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația de a se abține de la orice acțiune, declarație sau comportament care ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altora sau care ar putea încălca drepturile lor personale.

 

Orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – este interzisă fără acordul prealabil scris al DubCamp România.

 

Vânzarea de băuturi alcoolice trebuie să respecte prevederile legale, iar astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor în stare de ebrietate de către niciunul dintre Partenerii Contractuali ai Festivalului. Utilizarea substanțelor care se califică drept droguri interzise conform legislației în vigoare este interzisă în zona Festivalului și este pedepsită de lege. DubCamp România își rezervă dreptul de a introduce în cadrul oricărui Festival un sistem prin care Vizitatorilor li se poate oferi alcool doar dacă aceștia prezintă o certificare (ex. brățări), furnizată după identificarea anterioară sau prima identificare, că au dreptul de a consuma alcool (ex. carte de identitate care să le ateste vârsta). 

 

În Zona Festivalului, angajații autorizați și calificați corespunzător ai DubCamp România sau ai Partenerilor săi contractuali vor asigura aplicarea regulilor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Festival, să coopereze pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și să se conformeze instrucțiunilor acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de exemplu, din motive de sănătate publică) o impun. Din motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheată de către Partenerii Contractuali ai DubCamp România.

 

În cadrul Festivalului pot fi utilizate atât Serviciile și Produsele gratuite, cât și Serviciile și produsele cu plată. Vizitatorii se angajează să achite toate Serviciile și Produsele pentru care se plătește și își asumă responsabilitatea pentru plata imediată a tuturor prețurilor de achiziție și a taxelor datorate.

 

Vizitatorii vor achita Produsele și Serviciile pentru care se percepe plata folosind metodele de plată oferite de DubCamp România sau de Partenerii Contractuali, așa cum se specifică în Secțiunea 3.8 din prezentele TCG. În cazul în care DubCamp România decide acest lucru în legătură cu un Festival, pe site-ul acelui Festival toate prețurile și taxele de achiziție vor fi plătite exclusiv prin metodele desemnate de DubCamp România în loc de numerar.

 

3.5 Zona Camping și Zona Campervan

Zona de camping și campervan și facilitățile sale vor fi deschise de la 23 iunie 2022 – ora 18:00, până la 27 iunie 2022 – ora 11:00.
După data de 26 iunie – ora 21:00, Organizatorul nu va mai asigura paza în zona de camping.
Zona de camping va fi deschisă 24 de ore pe zi. Participanții au dreptul să intre și să iasă din zona de camping și din zona de campervan de câte ori doresc.
Este interzisă intrarea în zona de camping sau în punctul de acces al acesteia cu orice vehicul, cu excepția vehiculelor de aprovizionare a personalului care lucrează în zona de camping și a rulotelor care vor merge doar în zona dedicată lor.
Este interzisă intrarea în zona de campare cu vehicule obișnuite, altele decât Campervans/Minivans/RV-uri și altele asemenea, dacă nu a fost acordată permisiunea organizatorului.
Întregul perimetru al taberei va fi supravegheat de agenți de securitate. Cu toate acestea, organizatorul vă recomandă să nu lăsați obiecte de valoare în cort sau nesupravegheate.
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru obiectele personale pierdute sau furate. Dacă ați pierdut ceva, vă rugăm să contactați Info-point-ul festivalului.
Următoarele sunt interzise în zona de camping (și disponibile doar în zona de rulote): corturile de tip easy-up, corturile de tip pavilion și orice tip de mobilier de grădină.
Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de persoane care dorm în el. Nu se acceptă corturi mari de tip cameră. Organizatorul are dreptul de a refuza utilizarea corturilor care perturbă campingul, accesul celorlalți participanți sau a acelor corturi care nu sunt adecvate pentru utilizare și/sau pentru locație.

Perchezițiile corporale și controlul bagajelor vor fi efectuate asupra tuturor participanților care intră în zona de camping, pentru a se asigura că aceștia respectă prevederile prezentului Regulament.
Generatoarele electrice, aragazurile și grătarele sunt interzise în zona de camping.
Accesul în zona de camping cu băuturi alcoolice este interzis. Participantul NU are dreptul de a intra în zona de camping cu alimente și apă .
Corturile vor fi instalate doar în zonele desemnate. Este interzisă instalarea corturilor în orice altă zonă din interiorul zonei de campare (de ex. drum, zona de toalete și dușuri, punctul de acces). Participanții sunt rugați să respecte regulile în mod corespunzător, respectând ceilalți participanți din zona de camping.
Este interzis să aruncați gunoaie în zona de camping. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată ca atare.
Fiecare participant care intră în zona de camping trebuie să aibă o brățară care include accesul în zona respectivă.
Organizatorul va pune la dispoziția participantului dușuri, toalete și iluminat perimetral în zona de camping.
Organizatorul nu este obligat să furnizeze participanților energie electrică.
Instrumentele amplificate sau boombox-urile cu baterii sunt interzise în zona de camping.
Distribuirea gratuită de bunuri în scopuri publicitare sau vânzarea de bunuri este interzisă în zona de camping sau în punctul de acces la zona de camping.
Participantul își va instala cortul în zona care i-a fost alocată la intrarea în zona de camping.
Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistem de iluminat, gard etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi responsabil pentru repararea integrală a pagubelor suferite și își asumă faptul că dreptul de acces în festival poate fi retras imediat, fără notificare prealabilă, independent de repararea pagubelor.
Participanții care intră în camping fără acces la camping sunt obligați să achite biletul de acces la camping. În caz contrar, Organizatorul poate retrage dreptul participantului de a participa la eveniment. În acest caz, participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la organizator.

 

3.6. Sănătate și securitate

Având în vedere dimensiunile mari ale Festivalului, Organizatorul va lua măsurile adecvate pentru ca Participanții să fie informați cu privire la măsurile de prevenire și protecție și la activitățile din Zona Festivalului.

 

Fiecare persoană este obligată să manifeste un comportament civilizat față de ceilalți participanți la Festival.

 

În special, în scopul bunei desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:

 

 • Să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să creadă că reprezintă o amenințare la adresa securității și sănătății participanților,

 

 • Să informeze echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului cu privire la orice incident de vătămare corporală,

 

 • să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autoritățile competente, voluntarii, pentru a asigura buna desfășurare a Festivalului fără riscuri pentru sănătate și siguranță,

 

 • să respecte dispozițiile legislației în materie de sănătate și siguranță și măsurile de aplicare a acesteia,

 

 • Participantul care observă un incendiu este obligat să anunțe prin orice mijloace echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,

 

 • În caz de incendiu, orice Participant este obligat să acorde asistență,

 

 • Să respecte legile privind fumatul în spații închise.

 

3.7. Înregistrări realizate în timpul Festivalului

Organizatorul deține drepturile de înregistrare pentru întregul Festival și poate utiliza imaginile foto și video realizate atât de personalul propriu, cât și de participanți în diverse materiale realizate în timpul Festivalului.

 

Vizitatorii sunt informați că DubCamp România, Partenerii Contractuali autorizați de, asociații acestora, membrii presei, alți Vizitatori și alte Terțe Părți pot face înregistrări audio și video ale Festivalului.

 

Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta), prin recunoașterea acestor CGC, permisiunea expresă de a înregistra și publica imaginea, aspectul și acțiunile lor. Persoana care realizează înregistrările conform regulilor de mai sus va obține drepturi de utilizare transferabile și exclusive asupra înregistrărilor Vizitatorilor, orice prezentare a acestor imagini trebuind să aibă legătură cu Festivalul. DubCamp România și persoanele autorizate de către DubCamp România au dreptul nerestricționat de a face profit din, utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publică, face publică și distribuie public astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi nevoie de nicio compensație pentru Vizitatori. Vizitatorii sunt informați în mod expres despre faptul că DubCamp România poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin intermediul purtătorilor de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în orice alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului despre Festival, concerte și programe prin intermediul transmisiunii de date prin cablu sau prin orice alt mijloc (de exemplu, prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege în mod individual locul și ora de acces. Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să formuleze pretenții împotriva DubCamp România în legătură cu înregistrările și publicarea acestora, așa cum este descris mai sus.  

 

Vizitatorii au dreptul de a face înregistrări audio și video în cadrul festivalului. Vizitatorii nu au voie, fără acordul prealabil al DubCamp România, să vândă, să folosească contra cost sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au realizat, să identifice vizitatorii care apar în înregistrări fără acordul acestora sau să încalce drepturile personale ale respectivilor vizitatori. DubCamp România nu este în mod expres răspunzătoare pentru orice încălcare a regulilor menționate mai sus de către alți Vizitatori. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone / locații în care este interzisă realizarea de fotografii / filmări. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la finalul Festivalului și de a șterge acele înregistrări.

 

3.8. Produse și modalități de plată în timpul festivalului

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau de către Partenerii Contractuali.

 

Participanții sunt obligați să utilizeze numai metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator în Zona Festivalului.

 

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile puse la dispoziție în Zona Festivalului sunt voucherele multi-funcționale utilizate prin intermediul jetoanelor puse la dispoziție de DubCamp România.

 

La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant trebuie să schimbe moneda în jetoane cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului.

 

Plata în numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor stabilite în prealabil de către Organizator.

 

Aceste instrumente de plată sunt considerate vouchere multifuncționale (MPV), așa cum sunt definite de Comisia Europeană, datorită faptului că, în schimbul punctelor de credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa servicii/produse cu o cotă de TVA diferită. În acest caz, se fac încasări de TVA la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat este responsabilitatea comercianților (Partenerii contractuali). În cazul în care un Participant dorește să primească o factură fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta este obligat să păstreze toate chitanțele fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte pentru solicitarea ulterioară a facturii fiscale de la respectivul.

 

Parteneri contractuali.

Organizatorul are posibilitatea de a furniza dovada că tranzacția (depunere sau retragere de fonduri) a fost efectuată.

 

Procedura de efectuare a tranzacțiilor prin sistemul electronic în timpul Festivalului este următoarea:

 

 • La Intrarea în Zonele Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandabil ca fiecare Participant să se deplaseze la una dintre locațiile Punctelor de Credit pentru a schimba banii în jetoane.

 

 • Jetoanele vor fi singura metodă de plată în cadrul Festivalului, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

 

 • Conversia pentru acest voucher multifuncțional (MPV) este: 5 RON – 1 jeton.

 

 • Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu și obligația, de a furniza Participantului dovada sumei depuse în jetoane.

 

 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru jetoane pierdute sau rătăcite.

 

 • Schimbul se poate face în numerar, sau cu cardul bancar (pentru cardurile bancare Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă din lume).

 

IMPORTANT! Nu se percepe niciun comision pentru plățile cu cardul bancar!

Achiziționarea de produse/servicii de la comercianți (parteneri contractuali):

 

 • Participantul alege produsul dorit, moment în care partenerul contractual respectiv stabilește suma în jetoane;

 

 • Partenerii contractuali vor fi obligați să elibereze chitanțe fiscale participanților clienți (precum și facturi la cererea participantului).

 

 1. Drepturi și obligații. Limitarea răspunderii DubCamp România

DubCamp România nu oferă nicio garanție în ceea ce privește durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori, sau posibilitatea de a intra individual în Festival, durata intrării și calitatea divertismentului, și exclude în mod explicit restituirea prețului biletului către Vizitator sau acordarea unei reduceri suplimentare sau plata de daune, despăgubiri sau compensații de orice fel.

 

În cadrul Festivalului, Organizatorul poate modifica unilateral programul în funcție de diverse situații care pot apărea pe parcurs. Având în vedere că nu există o relație contractuală între DubCamp România și Participantul neautorizat, DubCamp România exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul neautorizat pentru încălcarea contractului și orice pretenții pe care un consumator le poate solicita. 

 

DubCamp România își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta în continuare Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la propria discreție, după cum este necesar. Vizitatorii nu au dreptul de a ridica pretenții împotriva DubCamp România cu privire la astfel de modificări, restructurări sau dezvoltări viitoare. Prin urmare, DubCamp România nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și serviciilor (cum ar fi interpretarea unui anumit artist, faptul că interpretarea unui anumit artist se va ridica la nivelul așteptărilor Vizitatorului, sau posibilitatea de a participa la un anumit program și/sau într-o anumită locație), care însă este modelată de caracteristicile speciale ale locației și de echipamentele prezente în cadrul acesteia (cum ar fi numărul de locuri într-o anumită locație).  

 

Cu toate acestea, DubCamp România va depune toate eforturile pentru a furniza programele și Serviciile anunțate în prealabil și, în cazul în care furnizarea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat anterior cu un alt program sau Serviciu. DubCamp România nu are obligația de a anula Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către DubCamp România din motive de forță majoră, Festivalul sau o parte din acesta va fi anulat.

 

Vizitatorii sunt informați în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt furnizate de alți Parteneri Contractuali, și nu de DubCamp România.   

 

În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între vizitator și partenerul contractual, iar drepturile și obligațiile care decurg din raportul juridic se aplică exclusiv vizitatorului și partenerului contractual. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva DubCamp România în legătură cu respectivele Produse și Servicii sau în legătură cu contractul pentru aceste Produse și Servicii. De asemenea, DubCamp Romania declară în general că nu este responsabilă în niciun fel pentru Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii vor utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe propriul risc. DubCamp România nu își asumă nicio răspundere pentru daunele care decurg din sau sunt suferite în legătură cu achiziționarea sau utilizarea Serviciilor și Produselor furnizate de Partenerii Contractuali.  

 

Vizitatorii pot intra în Festival doar pe propriul risc. DubCamp România va fi răspunzătoare pentru încălcările contractuale intenționate imputabile acestora și pentru încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea, integritatea sau sănătatea fizică a persoanelor numai dacă prejudiciul este cauzat de DubCamp România și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participantului în legătură cu orice alte prejudicii, inclusiv cele care afectează viața, integritatea sau sănătatea fizică a persoanelor sau daune materiale.

 

DubCamp România nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau casete de valori în cadrul Festivalului, ci doar în zonele de camping și campervan. DubCamp România nu își asumă nicio responsabilitate pentru siguranța obiectelor plasate în seifurile de depozitare a dulapurilor.

 

Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă; vizitatorii se pot interesa de obiectele pierdute la același birou.

 

Vizitatorii și Participanții neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în temeiul legislației civile cât și penale, pentru orice daune cauzate DubCamp România, Partenerilor săi contractuali, altor Vizitatori și Terților în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

 

DubCamp România nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Vizitator, Participant neautorizat sau Terț prin activități ilegale sau omisiuni ale oricărui Vizitator, Participant neautorizat, animal de companie sau Terț.  

 

DubCamp România nu este răspunzătoare pentru orice daune care pot apărea în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau dinspre Zona Festivalului, DubCamp România putând fi trasă la răspundere pentru daunele suferite în Zona Festivalului doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în aceste CGC pentru ca DubCamp România să devină responsabilă.

 

În cazul în care unele Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci, începând cu acel moment, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.

 

DubCamp România are dreptul de a înceta imediat relația juridică cu Participantul (deținător de Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a acestor CGV în legătură cu Festivalul.

 

În acest caz, DubCamp România poate invalida Biletul Participantului sau poate retrage Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. Participantului neautorizat nu i se permite să participe și trebuie să părăsească zona Festivalului fără întârziere.

 

Pe lângă încetarea imediată a raportului juridic cu Participantul, DubCamp România are dreptul de a impune acelui Vizitator sau Participant neautorizat o interdicție parțială (aplicabilă în legătură cu unul sau mai multe Festivaluri) sau totală (aplicabilă la toate Festivalurile organizate de DubCamp România) pentru o anumită perioadă de timp. 

 

Participantul este de acord să primească tratamentul medical care poate fi considerat adecvat în caz de rănire, accident sau îmbolnăvire în timpul Festivalului și exonerează complet DubCamp România și toate persoanele care participă la tratamentul medical pentru orice astfel de acțiuni în limitele prevederilor legale.

 

În cadrul Zonei Festivalului, serviciile de prim ajutor și asistență medicală vor fi asigurate non-stop. Vor avea loc diverse spectacole de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor care suferă de episoade epileptice.

 

Participanții care suferă de boli psihice sau fizice și care pot fi afectați de orice fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sau orice alte elemente de acest gen, își asumă întreaga responsabilitate pentru daunele pe care le pot suferi.

 

De asemenea, Organizatorul nu este răspunzător pentru nicio pagubă sau vătămare care ar putea apărea ca urmare a focurilor de artificii.

 

Participanții își asumă întreaga răspundere pentru capacitatea lor fizică/mentală de a participa la diverse activități din cadrul Festivalului.

 

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale de sănătate specializate înainte de a participa la astfel de activități care implică, printre altele, un nivel sporit de efort.

 

DubCamp România nu va fi responsabil în niciun fel pentru:

 

– orice fel de daune (directe sau indirecte) care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza informațiile prezentate pe Site în legătură cu Festivalul;

 

– orice fel de erori sau omisiuni de conținut care pot cauza daune.

 

DubCamp România poate, fără notificare prealabilă, să elimine, să modifice sau să adauge orice informație de pe Site, să suspende orice activitate de pe Site, iar în cazul în care se face referire la alte site-uri, DubCamp România nu garantează și/sau confirmă în niciun fel tipul de informații care pot fi găsite pe aceste site-uri.

 

DubCamp România nu este răspunzătoare pentru comentariile postate de utilizatori pe Website. Orice informație, date, text, fotografii, grafică, etc. conținute pe Website sunt responsabilitatea acelei persoane / entități de la care provin. În aceste condiții, DubCamp România nu poate garanta conținutul Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau orice consecințe ale utilizării acestora.  

 

DubCamp România nu oferă nicio garanție, de orice natură, că Site-ul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori de orice fel. Website-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment, fără notificare prealabilă și fără nicio pretenție de orice fel din partea utilizatorilor săi.

 

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

 

Tot ceea ce este postat pe Site, precum și pe diferite tipuri de suporturi din Zona Festivalului, cum ar fi, dar fără a se limita la, imagini, texte, grafică, simboluri, logo-uri, baze de date, etc. este proprietatea DubCamp România și/sau a Partenerilor săi contractuali. Toate acestea sunt acoperite de legea proprietății intelectuale. Vizitatorii și Terțele Părți nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora astfel de mărci sau informații în alte documente sau materiale, în niciun fel, în scopul obținerii de venituri, fără permisiunea prealabilă, scrisă și expresă a DubCamp România și/sau a Partenerilor săi Contractuali.

 

Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai DubCamp România le aparțin acestora (sau DubCamp România, dacă i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul acestora.

 

DubCamp România va depune toate eforturile pentru a identifica mesajele primite pe Site care nu i-au fost adresate, prin restabilirea linkului către sursă sau prin menționarea persoanelor care apar pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

 

 1. Furnizarea de informații / încercări de fraudă

 

Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, așa cum sunt specificate în secțiunea de înregistrare a utilizatorului și sunt de acord să furnizeze aceste informații în mod corect și complet.

 

Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altei persoane, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanța serverului pe care este postat Site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a sistemelor DubCamp România și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor la Site. De asemenea, DubCamp România își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile competente cu privire la această tentativă.

 

 1. Oferte promoționale, tombole și concursuri

DubCamp România, la propria discreție, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe o perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs.

 

Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, toți participanții vor fi notificați cu privire la întrerupere sau anulare.

 

 1. Litigii

 

Orice conflict între DubCamp România și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este o chestiune care va fi supusă instanțelor din România.

 

 1. Forța majoră

 

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt definite de Codul Civil), Organizatorul poate decide să modifice sau chiar să anuleze Festivalul în circumstanțe excepționale.

Anexa 1 – Consimțământul Parental